Wednesday, June 16, 2010

Rejab bulan Allah

"Ya Allah, berkatilah
kami pada bulan Rejab dan bulan
Sya'aban serta sampaikanlah kami ke
bulan Ramadan.
Aku bermohon keampunan
Allah yang Maha Agung dan tiada Tuhan
melainkan Dia, yang hidup, yang
berdiri sendiri dan aku bertaubat
kepada-Nya.
Ya Allah, Engkaulah
Tuhanku, tidak ada Tuhan yang patut
disembah kecuali Engkau yang mencipta
aku.
Aku adalah hamba-Mu dan aku dalam
genggaman-Mu. Aku dalam perjanjian
(beriman dan taat) kepada-Mu sekadar
kemampuan yang ada padaku.
Aku
berlindung kepada-Mu dari kejahatan
yang (mungkin) aku lakukan. Aku
mengakui atas nikmat yang engkau
berikan kepadaku dan mengakui dosa-
dosaku.
Kerana itu aku memohon
keampunan-Mu dan sesungguhnya tiada
yang dapat mengampuni dosa seseorang
kecuali Engkau Ya-Allah."

No comments:

Post a Comment

thnks for your comment...